Modalidades

  • Regata em Linha
  • Maratona
  • Kayak Mar
  • Kayak Polo
  • Slalom (águas bravas)